Aktualności

Kiedy nie jest wymagana koncesja na działalność ciepłowniczą

            Obowiązek posiadania koncesji dotyczy działalności na rynku ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych oraz dwutlenku węgla. W przypadku rynku ciepła możemy mieć do czynienia z wytwarzanie ciepła, przesyłaniem i dystrybucją

Czytaj dalej…Kiedy nie jest wymagana koncesja na działalność ciepłowniczą

Obowiązek uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki planu rozwoju przedsiębiorstwa zajmującego się przesyłaniem i dystrybucją ciepła do 1 października 2024 r.

Efektywny system ciepłowniczy Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne  przez efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumie się system ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do wytwarzania ciepła lub chłodu

Czytaj dalej…Obowiązek uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki planu rozwoju przedsiębiorstwa zajmującego się przesyłaniem i dystrybucją ciepła do 1 października 2024 r.

Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej z własnej produkcji – udostępnianej najemcom

Popularność instalacji oze spowodowała wykorzystywanie ich w budynkach wielolokalowych, w tym w szczególności w obiektach handlowych, biurowych czy magazynowych, w których powierzchnie są wynajmowane osobom z nich korzystającym. Najprostszym sposobem

Czytaj dalej…Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej z własnej produkcji – udostępnianej najemcom

Korespondencja za pomocą środków komunikacji elektronicznej z przedsiębiorstwami energetycznymi

Od końca sierpnia 2024 roku przedsiębiorstwa energetyczne zarówno z sektora elektroenergetycznego, jak i ciepłowniczego i gazowego będę zobowiązane umożliwić odbiorcom wymianę korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.

Czytaj dalej…Korespondencja za pomocą środków komunikacji elektronicznej z przedsiębiorstwami energetycznymi

Cable pooling – zbiorcze przyłącze – dla instalacji oze

Cable pooling – zbiorcze przyłącze – umowa przyłączeniowa Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne wprowadza od października 2023 roku do polskiego porządku prawnego instytucję zbiorczego przyłącza (cable pooling). Zgodnie z dodanym

Czytaj dalej…Cable pooling – zbiorcze przyłącze – dla instalacji oze