Centralny system informacji rynku energii (CSIRE)

Drukuj stronę

Co to jest CSIRE ?

CSIRE będzie systemem informacyjnym służącym do przetwarzania informacji rynku energii na potrzeby realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego.

Kamienie milowe we wdrażaniu CSIRE

Proces wdrażania CSIRE obejmuje kilka kamieni milowych i tak:

  • Do 3 stycznia 2023 roku opracowano wydzieloną części Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej zwaną IRiESP-OIRE
  • Do 3 lipca 2023 roku operatorzy systemów dystrybucyjnych i operator systemu przesyłowego wprowadzili standaryzację numerów PPE (punktów pomiarowych) zgodnie ze standardem GS1 (GSRN)
  • Podmioty zobowiązane do korzystania z CSIRE zobowiązane są do zawarcia umowy z OIRE (PSE) w terminie do 3 kwietnia 2024 roku.
  • Do 3 października 2024 roku operatorzy systemów dystrybucyjnych i sprzedawcy zobowiązani są do przekazania do OIRE (PSE) informacji o punktach pomiarowych, w postaci elektronicznej.
  • Uruchomienie CSIRE przez OIRE (PSE) powinno nastąpić od 1 lipca 2025 roku.

Cel CSIRE

Celem CSIRE jest to aby użytkownik systemu elektroenergetycznego, w szczególności sprzedawca energii elektrycznej, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz podmiot odpowiedzialny za bilansowanie realizował wymianę informacji rynku energii dotyczącą umów sprzedaży, umów kompleksowych, umów o świadczeniu usług dystrybucji oraz dotyczącą informacji o punktach pomiarowych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii.

Operator systemu elektroenergetycznego przekazywać będzie w postaci elektronicznej następujące informacje rynku energii do centralnego systemu informacji rynku energii:

a) dane o punkcie pomiarowym,

b) sprzedawcy energii elektrycznej, który posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej:

c) sprzedawcy z urzędu działającym na jego obszarze działania,

d) sprzedawcy zobowiązanym wyznaczonym na jego obszarze działania,

e) sprzedawcy rezerwowym energii elektrycznej, oferującym na jego obszarze działania:

2) oraz dane pomiarowe w celu realizacji procesów rynku energii lub na potrzeby realizacji obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego określonych w przepisach prawa.

Aktualny tekst IRiESP publikowany jest na stronie OIRE (PSE) https://www.pse.pl/dokumenty

Dodatkowe informacje dostępne także na stronie https://www.pse.pl/oire/aktualnosci