Wykroczenia na gruncie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Odbiorcy chronieni w związku z sytuacją na rynku gazu Odbiorcy chronieni przed zawarciem ze sprzedawcą paliw gazowych umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej składają sprzedawcy oświadczenie, o spełnianiu warunków

Czytaj dalej…Wykroczenia na gruncie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Dostarczanie użytkownikom lokali informacji na temat rozliczenia kosztów ciepła

Zgodnie z art.  45c ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne – właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dostarcza nieodpłatnie informację o rozliczeniach kosztów zakupu ciepła wszystkim użytkownikom lokali zaopatrywanym w energię

Czytaj dalej…Dostarczanie użytkownikom lokali informacji na temat rozliczenia kosztów ciepła

Grupa P4B

Likwidacja spółki a jej zobowiązania – rozważania na gruncie sytuacji na rynku energii elektrycznej

Ostatnimi czasy zauważalny jest fakt, iż na rynku obrotem energią pojawiły się spore utrudnienia mające negatywne skutki dla niektórych przedsiębiorstw, które to niekiedy prowadzą do zaprzestania przez nich prowadzenia działalności.

Czytaj dalej…Likwidacja spółki a jej zobowiązania – rozważania na gruncie sytuacji na rynku energii elektrycznej