Aktualności

Nowy obowiązek informacyjny sprzedawców energii elektrycznej

Od 24 października 2023 roku sprzedawca energii elektrycznej zobowiązany jest do przekazywania odbiorcy końcowemu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, streszczenie kluczowych postanowień umowy w przystępnej i zwięzłej

Czytaj dalej…Nowy obowiązek informacyjny sprzedawców energii elektrycznej

Nowe terminy przekazywania informacji do Prezesa URE o ilościach energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE oraz o wielkościach należnych środków

Płatnik opłaty OZE oraz operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi URE informacje, o o ilościach energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE oraz o wielkościach należnych środków, w

Czytaj dalej…Nowe terminy przekazywania informacji do Prezesa URE o ilościach energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE oraz o wielkościach należnych środków

Rękojmia prawidłowego wykonywania działalności

Do ustawy – Prawo energetyczne została wprowadzona nowa kategoria rękojmi prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej, w kontekście posiadanej koncesji lub postępowania o udzielenie koncesji. Odmowa udzielenia koncesji Zgodnie z art. 33

Czytaj dalej…Rękojmia prawidłowego wykonywania działalności

Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję ciepła w danej sieci ciepłowniczej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku (począwszy od 31 marca 2024 roku) przekazuje Prezesowi URE

Czytaj dalej…Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego

Wykroczenia na gruncie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Odbiorcy chronieni w związku z sytuacją na rynku gazu Odbiorcy chronieni przed zawarciem ze sprzedawcą paliw gazowych umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej składają sprzedawcy oświadczenie, o spełnianiu warunków

Czytaj dalej…Wykroczenia na gruncie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu