Nowe terminy przekazywania informacji do Prezesa URE o ilościach energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE oraz o wielkościach należnych środków

Płatnik opłaty OZE oraz operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi URE informacje, o o ilościach energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE oraz o wielkościach należnych środków, w

Czytaj dalej…Nowe terminy przekazywania informacji do Prezesa URE o ilościach energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE oraz o wielkościach należnych środków