Tarcza antyinflacyjna

Drukuj stronę

Tarcza antyinflacyjna 2.0

Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza do polskiego porządku prawnego tarczę antyinflacyjną 2.0 – która ma chronić odbiorców mediów energetycznych przed wzrostami cen spowodowanych inflacją.

VAT na gaz

W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. stawka podatku od towarów i usług (VAT) dla gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00) wynosi 0%.

VAT energia elektryczna i ciepło

W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. stawka podatku od towarów i usług (VAT) dla:
1) energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
2) energii cieplnej
wynosi 5%.

Obowiązek przekazania informacji o działaniach tarczy

W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży gazu ziemnego, oraz energii elektrycznej i energii cieplnej – przekazuje nabywcy tych towarów informacje o obniżonych stawkach podatku od towarów i usług dotyczących tych towarów:
a) przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary, albo
b) oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za te towary, zostaną wysłane później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wzór informacji

Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnił w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzory informacji:

https://www.gov.pl/attachment/4c7d579a-7a06-4c2e-8938-285b9b7e4ed3

Więcej na ten temat:

Treść ustawy – https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000019601.pdf

Informacja o Tarczy 2.0 – https://www.gov.pl/web/kas/tarcza-antyinflacyjna–wzor-informacji-i-zakres