Obowiązek uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki planu rozwoju przedsiębiorstwa zajmującego się przesyłaniem i dystrybucją ciepła do 1 października 2024 r.

Efektywny system ciepłowniczy Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne  przez efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumie się system ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do wytwarzania ciepła lub chłodu

Czytaj dalej…Obowiązek uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki planu rozwoju przedsiębiorstwa zajmującego się przesyłaniem i dystrybucją ciepła do 1 października 2024 r.

Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję ciepła w danej sieci ciepłowniczej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku (począwszy od 31 marca 2024 roku) przekazuje Prezesowi URE

Czytaj dalej…Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego