Opłata mocowa

Drukuj stronę

Od 1 stycznia 2021 roku pojawia się nowa opłata po stronie odbiorców – nazywana opłatą mocową. W przypadku odbiorców nie zaliczonych do gospodarstw domowych będzie to bardzo istotna podwyżka kosztów nabywania energii elektrycznej, w szczególności jeżeli nasze największe zużycie energii elektrycznej przypada w godzinach szczytu poboru – a więc od godziny 7 do godziny 22.

Czemu służy nowa opłata

Opłata ma sfinansować koszty funkcjonowania systemu świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Zarówno jednostek redukujących zapotrzebowanie na moc, jak i jednostek wytwórczych. Od kilku lat organizowany jest w Polsce rynek mocy – który w drodze aukcji wybiera podmioty świadczące wskazane usługi.

Mnogość opłat w stawkach dystrybucyjnych

Opłata ta jednak pomimo tego, że jest związana z produkcją energii elektrycznej
i ewentualnym deficytem tej produkcji – została dołączona do opłat dystrybucyjnych (czyli związanych z transportem energii). Mamy już kilka opłat dołączonych do opłat dystrybucyjnych, które są związane ze wspieraniem produkcji energii elektrycznej – a stanowią element opłat dystrybucyjnych. To opłata OZE (pokrywająca koszty funkcjonowania odnawialnych źródeł energii), opłata kogeneracyjna (pokrywająca koszty funkcjonowania efektywnych elektrociepłowni) oraz opłata przejściowa (pokrywająca koszty likwidacji kontraktów długoterminowych z elektrowniami systemowymi).

Stawka opłaty w gospodarstwach domowych

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. stawki opłaty mocowej, bez podatku od towarów i usług (stawki netto) wynosić będą:

Opłata nettoOpłata bruttoKategoria odbiorców
1,87 zł na miesiąc2,30 zł na miesiącW odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej – miejsca, gdzie pobór energii jest sporadyczny i incydentalny.
4,48 zł na miesiąc5,51 zł na miesiącW odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej – małe mieszkania w blokach z niewielkim poborem. 
7,47 zł na miesiąc9,19 zł na miesiącW odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej – mieszkania w blokach gdzie nie ma dużych odbiorników elektrycznych.
10,46 zł na miesiąc12,87 zł na miesiącW odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej – czyli najczęściej domy jednorodzinne i mieszkania w blokach gdzie korzystamy z ogrzewania wody elektrycznego lub kuchni elektrycznych lub indukcyjnych

Stawka opłaty dla odbiorców komercyjnych

            Najmocniej koszty opłaty mocowej odczują odbiorcy komercyjni, w tym w szczególności wszystkie obiekty biurowe i administracyjne – bo tam najczęściej mamy pobór w okresie szczytu zapotrzebowania. Nie ma znaczenia taryfa (grupa taryfowa) w jakiej pobieramy energię elektryczną. Opłata mocowa jest naliczana w jednakowej wysokości za każdą godzinę poboru od 7 do godziny 22 w wysokości 76,2 zł/ MWh (netto). Opłata ta może ponieść koszt naszych rachunków aż o 15 – 20 %.

Według stanu prawnego na dzień 7 stycznia 2021 r.

Dodatkowe informacje dostępne są w następujących aktach prawnych i dokumentach:

  • Ustawa o rynku mocy –

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000009

  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002009

  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002370

  • Informacja Prezesa URE (nr 63/2020) w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021

https://www.ure.gov.pl/download/9/11536/InformacjaPURE-stawkioplatymocowejna2021.pdf