Klauzula informacyjna RODO

Drukuj stronę

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest  Piotr Lentyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa P4B   z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 146, 90-063 Łódź, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 813-284-60-40, REGON: 472900152.
  2. Twoje dane  osobowe  przetwarzane  są  dla  celów  udziału  w  procesie  rekrutacji  na  stanowisko, na które aplikujesz, a w przypadku wyrażenia przez odrębnej zgody, również dla celów przyszłych rekrutacji.
  3. Podstawę  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  Twoja  zgoda. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że Twój udział w procesach rekrutacji nie będzie możliwy.
  4. Odbiorcami Twoich danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; jak również podmioty współpracujące.
  5. Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacji, w którym bierzesz udział, a w przypadku wyrażenia przez osobnej zgody również przez czas trwania przyszłych rekrutacji (nie dłużej niż przez 24 miesiące), w każdym razie nie dłużej niż do dnia wycofania zgody.
  6. Przysługuje Ci prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek Twojego udziału w procesie rekrutacji.