Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw energetycznych według nowych zasad

Problematyka zabezpieczenia realizacji obowiązków umownych odbiorców paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym

Autor: Piotr Kantorowski Dla przedsiębiorstw energetycznych klienci w gospodarstwach domowych stanowią największą grupę odbiorców. Rzecz jasna, jednostkowy odbiorca w gospodarstwie domowym nie jest istotnym źródłem dochodu przedsiębiorstwa. Jednak w tym przypadku...
Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw energetycznych według nowych zasad

Podatek akcyzowy od paliw gazowych

Podstawowe definicje Wyroby gazowe – wyroby energetyczne o kodach: CN 2705 00 00 (np. gaz koksowniczy, ekspansyjny, resztkowy, wielkopiecowy itp.), CN 2711 11 00 (gaz ziemny w stanie skroplonym), CN 2711 21 00 (gaz ziemny w stanie gazowym), CN 2711 29 00...