Wpływ ustawy konsumenckiej na umowy w branży energetycznej i gazowej

Drukuj stronę

W dniach 22 – 23 czerwca 2015 r. w Warszawie zapraszamy na warsztaty poświęcone wpływowi ustawy konsumenckiej na umowy w branży energetycznej i gazowej. Organizatorem jest MM Conferences – lider konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej, z którym Grupa P4B współpracuje już od kilku lat. Polecamy w szczególności temat prezentowany w drugim dniu warsztatów tj. – problematykę zabezpieczenia realizacji obowiązków odbiorców paliw gazowych i energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w ramach której zostaną omówione między innymi zagadnienia pozycji przedsiębiorstwa energetycznego w aspekcie publicznoprawnego obowiązku zawierania umów kompleksowych, dopuszczalność stosowania poszczególnych form zabezpieczeń realizacji umownych na gruncie dostaw energii i paliw, kwestie zasad stosowania przedpłatowych układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Naszą firmę będzie reprezentować Piotr Kantorowski – radca prawny, Kancelaria Kantorowski – partner merytoryczny Grupy Doradczej P4B. Doktorant na Katerze Prawa Gospodarczego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów – Przemyśl. Pan mec. Piotr Kantorowski specjalizuje się w doradztwie przy procesach wdrożeniowych związanych z branżą energetyczną, w tym w szczególności w optymalizacji prawno – podatkowej tworzenia spółek celowych z szeroko rozumianej branży energetycznej oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw energetycznych. Ponadto, specjalizuje się w zakresie postępowań spornych sądowych oraz przekształceniach podmiotów gospodarczych. Od roku 2013 partner merytoryczny Grupy Doradczej P4B świadczącej usługi doradcze dla sektora energetycznego i paliwowego.

inf_konf_grupap4b