Grupa P4B

Świadectwa pochodzenia – gdzie szukać wysokości obowiązków

Kogeneracja (żółte, fioletowe i czerwone certyfikaty) Zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej regulują obecnie przepisy ustawy z dnia 14 marca 2014

Czytaj dalej…Świadectwa pochodzenia – gdzie szukać wysokości obowiązków