Wpisy

Grupa P4B

Podatek akcyzowy od paliw gazowych

Podstawowe definicje

Wyroby gazowe – wyroby energetyczne o kodach:

  • CN 2705 00 00 (np. gaz koksowniczy, ekspansyjny, resztkowy, wielkopiecowy itp.),
  • CN 2711 11 00 (gaz ziemny w stanie skroplonym),
  • CN 2711 21 00 (gaz ziemny w stanie gazowym),
  • CN 2711 29 00 (pozostałe węglowodory w stanie gazowym)

oraz pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b ustawy o podatku akcyzowym, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (węglowodory alifatyczne – np. acetylen); Czytaj więcej