Nasza kancelaria

Grupa P4B jest specjalistyczną kancelarią prawną obsługującą przedsiębiorstwa energetyczne, strategicznych odbiorców paliw i energii oraz jednostki sektora publicznego. Na rynku paliw i energii doradzamy już od 2007 roku.

Założenie przedsiębiorstwa energetycznego jest zawsze trudnym wyzwaniem, gdyż poruszamy się po regulowanym i reglamentowanym sektorze gospodarki, w którym istotnie ograniczona jest swoboda prowadzenia działalności. Niemniej jednak jest to ta gałąź gospodarki, którą cechuje bardzo wysoka rentowność i długofalowość działań. Zarówno energia elektryczna, jak i gaz oraz ciepło wraz z paliwami należą do dóbr podstawowej potrzeby bez których dzisiaj trudno się obejść. Dlatego inwestowanie w te gałęzie gospodarki jest bardzo popularne.

Twórcą i partnerem zarządzającym jest radca prawny Piotr Lentyński. Od 2007 doradza na rynku energii i paliw prowadząc obsługę przedsiębiorstw energetycznych i innych podmiotów. Specjalizuje się dodatkowo w prawie nieruchomości i zarządzaniu nieruchomościami. Wcześniej specjalista ds. prawnych w Urzędzie Regulacji Energetyki i pracownik innych instytucji publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

Adwokat Martyna Trzos również specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych. Zdobywała doświadczenie w sektorze wytwarzania energii elektrycznej, a następnie u operatora systemu dystrybucyjnego zajmującego się również obrotem energią elektryczną. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Bierze udział w wielu inicjatywach społecznych, angażując się w działalność stowarzyszeń branżowych.