Oferta

Obsługa przedsiębiorstw energetycznych

Kancelaria prawna Grupa P4B jest wyspecjalizowaną kancelarią zajmującą się obsługą przedsiębiorstw energetycznych.

W zakresie obsługiwanych spraw znajdują się:

 • zakładanie spółek dla celów realizacji działalności energetycznej,
 • analiza prawna aspektów organizacyjnych zakładania przedsiębiorstw energetycznych,
 • uzyskiwanie promes koncesji lub ich zmiana,
 • uzyskiwanie koncesji i ich zmiana, przedłużanie ważności,
 • ustalanie i zatwierdzanie taryf, zmiany taryf,
 • ustalanie cenników,
 • kary nakładane przez Prezesa URE,
 • kontrola standardów jakościowych obsługi i dostaw,
 • funkcjonowanie operatorów systemów dystrybucyjnych,
 • funkcjonowanie układów kogeneracyjnych, trigeneracyjnych,
 • funkcjonowanie farm fotowoltaicznych,
 • systemy wsparcia dla kogeneracji,
 • systemy wsparcia dla źródeł odnawialnych,
 • zasady przyłączania źródeł energii i odbiorców,
 • wzorce umów, regulaminów, instrukcji,
 • instrukcje ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych.

Obsługa znaczących odbiorców mediów

Doświadczenie zdobyte we współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi pozwala nam na oferowanie wsparcia dla strategicznych odbiorców mediów.

Oferujemy m.in. wsparcie w zakresie:

 • relacji z przedsiębiorstwami energetycznymi,
 • negocjacji zawierania umów, tworzenia indywidualnych kontraktów
 • aktywnym uczestnictwem w rynku energii w tym poprzez kontrakty PPA, zakup w oparciu o indeksy giełdowe,
 • współpracę z podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie,
 • ograniczeń w poborze energii elektrycznej lub gazu,
 • sporów dotyczących przyłączeń do sieci, zawierania umów przyłączeniowych, kompleksowych.

Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego aktywnie uczestniczą w rynku energii, w szczególności w zakresie planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną lub paliwa gazowe. Wspieramy jednostki samorządu terytorialnego w tworzeniu grup zakupowych, relacjach z operatorami systemów, tworzeniu założeń do planów zaopatrzenia w media. Prowadzimy indywidualne szkolenia dla samorządów terytorialnych z zakresy rynku energii.