Znaczący użytkownik sieci (SGU)

Znaczący użytkownik sieci (SGU) W regulacjach dotyczących funkcjonowania sieci przesyłowej i dystrybucyjnej pojawia się nowe pojęcie nie stosowane dotychczas na gruncie lokalnych, krajowych instrukcji przesyłowych i dystrybucyjnych. Jest to pojęcie Znaczącego...

Opłata mocowa

Opłata mocowa Opłata mocowa Od 1 stycznia 2021 roku pojawia się nowa opłata po stronie odbiorców – nazywana opłatą mocową. W przypadku odbiorców nie zaliczonych do gospodarstw domowych będzie to bardzo istotna podwyżka kosztów nabywania energii elektrycznej, w...