Aktualności

Elementy składowe opłat dystrybucyjnych i obciążenia podatkowe w 2022 roku – dla energii elektrycznej

Opłata OZE i opłata kogeneracyjna Stawka opłaty OZE, obowiązująca w roku 2022 wynosi: 0,90 zł/MWh. Natomiast stawka opłaty kogeneracyjnej w 2022 roku wynosi 4,06 zł/MWh. Opłata mocowa Od dnia 1

Czytaj dalej…Elementy składowe opłat dystrybucyjnych i obciążenia podatkowe w 2022 roku – dla energii elektrycznej

Dostarczanie użytkownikom lokali informacji na temat rozliczenia kosztów ciepła

Zgodnie z art.  45c ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne – właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dostarcza nieodpłatnie informację o rozliczeniach kosztów zakupu ciepła wszystkim użytkownikom lokali zaopatrywanym w energię

Czytaj dalej…Dostarczanie użytkownikom lokali informacji na temat rozliczenia kosztów ciepła

Elementy kosztotwórcze dla cen energii elektrycznej i kosztów usług dystrybucji w 2020 i 2021 roku

Zielone certyfikaty Udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z  innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii lub uiszczonej opłaty zastępczej w danym

Czytaj dalej…Elementy kosztotwórcze dla cen energii elektrycznej i kosztów usług dystrybucji w 2020 i 2021 roku